Ett konsultföretag med över 30 års erfarenhet
av säkerhetsarbete och teleteknik.

Om Oss

Vi är ett konsultföretag med över 30 års erfarenhet
av säkerhetsarbete och teleteknik.

Vi lägger stort fokus på säkerhet och kvalitet, vilket är ett måste i vår bransch. Vi kan erbjuda en stor bredd av diverse utbildningar som krävs för arbete i Trafikverkets anläggningar.

Tjänster

Vi har ett stort utbud av tjänster som vi kan erbjuda er och här några exempel på vad vi kan hjälpa er med: Planering av spårarbeten, Skydds- och säkerhetsplanering, Projektledning, Arbetsledning, Trafiksäkerhetshandläggning, samt Teletekniska arbeten. Vi tillhandahåller även SoS-ledare och Tillsyningsmän (A-, E-, L-skydd)

Utbildning

Vi kan ombesörja utbildningar och repetitionsutbildningar enligt nedan. Vill ni söka till en av utbildningarna? Kontakta oss via vår e-mailadress som ni hittar längre ner på hemsidan!

Vistas i spår (BASÄVISTA)

Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna vistas i spår och inom spårområde.

Skydds- och Säkerhetsledare (BASÄSKYDD)

Personer som ska ansvara för arbete/studiebesök och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.

Tillsyningsman A-, E- och L-skydd (BASÄTSM)

Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, E-, L-skydd eller vägvakt.

Huvudtillsyningsman D-skydd (BASÄHTSM)

Kunna planera och trafikleda verksamheter inom D-skydd.

Skydds- och säkerhetsplanerare (SoS-PL)

Skydds och säkerhetsplanera på ett säkerhetsmässigt sätt och kunna genomföra riskbedömning för arbete och studiebesök inom spårområde.

Stabilitetspåverkande arbeten i spår (BASTAB)

Få en grundläggande förståelse varför stabliliteten påverkas i spåret d.v.s vad som händer i spårkonstruktionen vid olika ingrepp samt förstå varför och hur kontrollplanen ska fyllas i.

Olycksplatsansvarig (OPA)

Kunna tjänstgöra som olycksplatsansvarig vid Trafikverkets Järnvägsinfrastruktur.

Kontakta Oss

Vill ni kontakta oss kan ni höra av er på vår mail info@railtrack.se för mer information om utbildningar och våra tjänster. Vi ser fram emot att ni hör av er till oss! Vill ni ha de senaste nyheterna?
Besök oss på Facebook för att ta del av de senaste uppdateringarna!

Fredrik Eriksson
070-357 30 09