ÖVER 30 ÅRS ERFARENHET AV SÄKERHETSARBETE OCH TELETEKNIK

LÄS MER OM OSS

SÅ NÅR VI LITE LÄNGRE

Vi har ett stort utbud av tjänster som vi kan erbjuda er och här några exempel på vad vi kan hjälpa er med: Planering av kapacitet för banarbete, Skydds- och säkerhetsplanering, Uppdragsledning, Projektledning, Arbetsledning, Trafiksäkerhetshandläggning, samt Teletekniska arbeten. Vi tillhandahåller även SoS-ledare, Tågvarnare och Tillsyningsmän (A-, E-, L-skydd samt vägvakt).

ÄR DU RÄTT FÖR OSS?

Våra projekt präglas av en gemensam vilja att alltid prestera toppresultat tillsammans. Det ställer hårda krav.