Utbildning

Vi kan ombesörja utbildningar och repetitionsutbildningar enligt nedan. Vill ni söka till en av utbildningarna? Kontakta oss via vår e-mailadress som ni hittar längre ner på hemsidan!

Utbildningar hålls i våra lokaler i Uppsala / Leksand eller hos kund om möjlighet finns.

VISTAS I SPÅR (BASÄVISTA)

Att på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kunna vistas i spår och inom spårområde.

SKYDDS- OCH SÄKERHETSLEDARE (BASÄSKYDD)

Personer som ska ansvara för arbete/studiebesök och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.

TILLSYNINGSMAN A-, E- OCH L-SKYDD (BASÄTSM)

Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, E-, L-skydd eller vägvakt.

HUVUDTILLSYNINGSMAN D-SKYDD (BASÄHTSM)

Kunna planera och trafikleda verksamheter inom D-skydd.

SKYDDS- OCH SÄKERHETSPLANERARE (SOS-PL)

Skydds och säkerhetsplanera på ett säkerhetsmässigt sätt och kunna genomföra riskbedömning för arbete och studiebesök inom spårområde.

OPT-TSA

Operatörsutbildning gällande Tunga Spårgående Arbetsredskap. (Gäller endast teoretiska delen av utbildningen).

OPT-TA

Operatörsutbildning gällande Tunga Arbetsredskap.

STABILITETSPÅVERKANDE ARBETEN I SPÅR (BASTAB)

Få en grundläggande förståelse varför stabliliteten påverkas i spåret d.v.s vad som händer i spårkonstruktionen vid olika ingrepp samt förstå varför och hur kontrollplanen ska fyllas i.